صفحه اصلی کاربر مهمان! به هات اس ام اس خوش آمدید . ورود | عضویت

اطلاعیه های هات اس ام اس

آخرین دیدگاه ها

negar
  

ٰرفت خجالت کشیدم بگویم: من هنوزم "ٰدوستت ٰدارم" حس لجبازیم نگذاشت بگویم : "ٰببخشم" غرور نگذاشت بگویم : بمان کنار "ٰدلم" دلم نمیگذارد فراموشش کنم عقلم نمی گذارد بگویم: "ٰبرگرد" و این وسط "ٰخدا" با این همه بزرگیش فقط "ٰنگاه" میکند..!

negar
  

ﺍﮔﺮﻣﺮﺩي ﻧﺎﺭﻭﻧﺰﻥ ! ﺍﮔﺮﺯﺩي ﺑه ﺭﻓﻴﻖ ﻧﺰﻥ ! ،ﺍﮔﺮﻣﺮﺩي ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺨﻮﺭ ! ﺍﮔﺮﺧﻮﺭﺩي ﺍﺯ ﻳﺘﻴﻢ ﻧﺨﻮﺭ ! ﺍﮔﺮﻣﺮﺩي ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮﺭ ! ﺍﮔﺮﺧﻮﺭﺩي ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻧﺨﻮﺭ ! ﺍﮔﺮﻣﺮﺩي ﭘﺸﺖ به كسي ﻧﻜﻦ ! ،ﺍﮔﺮﻛﺮﺩي به ﻣﻌﺒﻮﺩﻧﻜﻦ ! ،ﺍﮔﺮﻣﺮﺩي ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ! ﺍﮔﺮﺧﻮﺭﺩي ﻭﺍسه ﺩﻧﯿﺎﻧﺨﻮﺭ ! ﺍﮔﺮﻣﺮﺩي ﮔﺮيه ﻧﮑﻦ ! ﺍﮔﺮﮐﺮﺩي ﻭﺍسه ﭘﻮﻝ ﻧﮑﻦ ! هي! ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺗﻮي ﺩﻧﯿﺎﻫﺮچي ﻣﯿﺨﻮﺍي ﺑﺎﺵ ! ﻭلي ..... ﻧﺎﻣﺮﺩﻧﺒﺎﺵ...

Niyayesh
  

←فـقـط→ ✌یـک رفــیق مـیتـونـه داغــونـت کـنــه�� دشـمـنـت اونـقـدر↓↑ آمـارتــو نــداره✘

negar
  

مداد را برداشتي... طرح مرا نه آنگونه كه هستم، همانگونه كه ميخواستي كشيدي... تمام بهانه رفتنت اين است كه عوض شده ام... مداد را بر ميدارم طرح تو را همانگونه كه هستي ميكشم... ميتواني بروي...

Niyayesh
  

"زیادی" دوستـــت داشتم! میدانـــی اشتباه از کجاست؟ از تو نیــست! اشتباه از "مــن" است! هر جا رنجیـــدم به رویت نیاوردم "لبخنــد" زدم فکر کردی درد نداد "محکـم تر" زدی...!!!

neda
  

تـــو را به جـــان آنکــه دلــت را دزدیــــد ؛ بــــه خــوابـــــم نـََََيـــــــا   آخــــــــر . . . خوابـــــم را "رنـگــــی" مـی کنـــی        و. . .         روزم را "سيــــــــــــــــــاه"

neda
  

سَرْدِه بَدَنَمْ...⇣ ⇩ دارِه جُورْ ميشِه کَفَنَمْ⇣ ⇩ هَمينْ رُوزاسْ بِهِتْ بِرِسِه خَبَرَمْ...⇣ ⇩ ميدونَمْ واسَتْ مُهِمْ نى هيچى... ⇩ ميشنَوى⇣✘ ميخَنْدى⇣✘ ميگى⇣✘ ⇩⇩⇩ ☜ بِه دَرَکْ☞

neda
  

ﮔﻔﺖ ﭼﻲ ﺷﺪﻱ؟ ? ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻳﻲ؟ ﺳﺮﻣﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺗﻮ ﻣﻲ ﻧﺪﺍﺯﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻢ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻱ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺭﺣﺖ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻲ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﻣﻮ ﺑﺎﻻ ﺍﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺩﺍﻱ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭﺩ ﺩﻻﻡ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻡ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻲ ﺻﺪﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮔﻤﺸﺪﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻣﻬﻢ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﻡ ....

iLkay
  

برگرد نمی دونم چی بود... بچه بازی بود یا لجبازی... نا آگاهی بود... اما هرچی بود آخرش شد بی خبری...خاموشی...دلتنگی... نمی دونم چرا آدما نمیدونن بعضی وقتا خداحافظ: یعنی نزار برم... یعنی برم گردون... سفت بغلم کن... سرمو بچسبون به سینتو بگو: خدافظ و زهرمار، بیخود کردی میگی خدافظ... مگه میزارم بری! مگه الکیه!!!

shahram021651
  

تو رگ شوخی ات با دیگران گُل می کند و من رگ غیرتم باد ! عجب نمی دانستم رگها هم قدرت انتخاب دارند . . . !

shahram021651
  

جا مانده ای یا جا مانده ام ؟ دیگر چه فرقی می کند کجا ، راستی ! رفیق نیمه راه آنست که می ماند ، یا آنکه می رود ؟

GhoghA-000
  

یه وقتایی هست که جواب همه نگرانیات و دلتنگی ات میشه یه جمله که میکوبن تو صورتت "بهم گیر نده، حوصله ندارم"

GhoghA-000
  

کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیره... چجوری میتونه بهت بگه: روزی هزار بار برات آرزوی خوشبختی میکنم؟؟؟

GhoghA-000
  

دلم شور میزند؛ نکند شیرینِ این و آن شده باشی!

iLkay
  

○ﻭﻗﺘﯽ ... برات ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﺕ ✘ °○وقتی ... براش ارزش نداری ✘ °○ﻭﻗﺘﯽ ... ﺑﺎﺯﯾﺶ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ✘ °○وقتی ... دروغ هاش باهات تموم شده ✘ °○ﻭﻗﺘﯽ ... ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺗﺮﺍﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ✘ °○ﻭﻗﺘﯽ ... ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺣﺮﻓﺎﺵ ﻧﯿﺴﺖ ✘ °○ﻭﻗﺘﯽ ... ﺩﻟﺖ ﺑﻬﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯿﮕﻪ ✘ °○ﻭﻗﺘﯽ ... ﺯﯾﺎﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻩ ✘ °○ﻭﻗﺘﯽ ... ... ... ✘ °○ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪ ✘ °○ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻥ ... ﺗﻨﻬﺎ ! ✘ °○ﺳﺮﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ برو✘ °○ﺑﺮﻭ ... ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﻭ ✘ °○ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﯽ ✘ °○ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ ... ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ !

GhoghA-000
  

حرفهایت شبیه برف اند ! از آن برف های بی موقع که نزدیک بهار می بارند و فقط، جان شکوفه های درختان را می گیرند.

iLkay
  

ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻐﻀﻬﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮﻭﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﯼ ... ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ... ﻧﻪ !! ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺴﯽ ... ﺭﻭﺯﯼ ... ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ ... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ...

Mahour
  

جایت را با دیگری پُر میکنند احساس سیری چند؟؟ آدم های عجیبی دارد اینجا دوستی هایشان ناگهانی ست دلبستن شان غریب است و رفتن شان آشنا ...!

mersede7
  

دوستت داشتم … زیاد … کمش کردی … کمترش کردی … بی تفاوت شدم … لااقل دیگر مرا به نفرت نرسان …

amin7
  

باور کن محکم میزنتت زمین اونی که بیشتر از همه اصرار داره از جا بلند شی!!!

GhoghA-000
  

عزیزم در بی حوصله گی هایت هم... گاهی نوازشم کن! من دخترم!! نمیدانم چراازاول رابطه جایمان تغیرکرده! به خداقسم... دفترم تمام شده از کشیدن نازتو

shahram021651
  

هی فلانی... از من که گذشت اما بدان... تو تا آخر عمر درگیرمن خواهی بود! وتظاهر میکنی نیستی... مقایسه تو را از پا در خواهد آورد! من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام...

Mahour
  

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ: ﻧﮕﺎﻩ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ! ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ! ﺣﺮﻑ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ! ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻔﺘﻨﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﺳﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ

Sepehr
  

ﭘﻠﺎک ﺧـﯿﻠﯽ ﺍَﺯ ﺭِﻓﯿقـﺎﻱ ﺩﻭﺭﻣﻮﻥ ... ﮔﺬﺭ ﻣـﻮﻗـﺕ ﺑـﻮﺩ

WINIMAN
  

خدایا! می دونم شوخیت گرفته! اما...... ما که همسن نیستیم..! نکن.....

eli
  

خیلی سخته اسمش تو گوشیت باشه... شمارش زیر دست... عکسش تو گالریت.... داری از دلتنگی خفه میشی... اما یاد بی معرفتیش... یاد اون همه اشکی که باعث شد..... مجبوری بگی: بیخیال......

jojo1
  

تو یک بار رفته ای ترس ِ از دست دادنَت ریخت؛ امروز فقط عاشــقت هستم!

eli
  

میدونی مخاطب خاص کیه؟؟؟ مخاطب خاص کسیه که به امید پیغامش آنلاین میشی... مخاطب خاص کسیه که همیشه دنبال آخرین پستش میگردی تا لایکش کنی... مخاطب خاص کسیه که معموﻵ تأییدش میکنی چون "دوستش داری"... مخاطب خاص کسیه که از همه قشنگتر میبینیش... مخاطب خاص کسیه که تو لایکات اسمش یه درخشش خاصی داره ... مخاطب خاص،خاصه اونیه که قهره ولی عشقه...

betsa
  

اشتباه از جایی شروع میشه که، بعضی وقتا کسایی رو تو زندگیمون خآص میکنیم که خیلی... عمومی تر از این حرفا تو دسترس بقیه بودن...!!

betsa
  

گاهــی چه اصــرار بــــيهوده ايســـــت... اثــــبات دوســــــت داشـــتنمان به آدم ها ، مــــــعرفت های بی جايمان... مـــــهربانی كردن های الـكيمان ... بها دادن های بــــيش از حدمان ... تــــلاش های بی مورد برای حفظ رابـــطه هايمان ! ...وقتی برای آدم های امروزی خوبی و بدی يكی اســـت !

khatere69
  

شکستن رو وقتی یاد گرفتم که واسه داشتنت التماس کردم اما تو واسه داشتنش منو کناااار گذاشتی ....

neda
  

نمیدانم چ حکمتیست...! کسانی که با من راه نمی آیند برای دیگران میدوند...

admin
  

دستم را شکست ولی گله ای نکردم…..سهم دست بی نمک شکستن است

admin
  

خواستم دلتنگم شوی که رفتم … نه اینکه با خیال راحت دست او را بگیری بی انصاف !

admin
  

قصه از انجا شروع شد که خیلی عصبانی بود گفت اگه دوستم داری رگ خودتوبزن گفتم مرگو زندگی دست خداست گفت پس دوستم نداری تیغو برداشتمو رگمو زدم نامرد وقتی داشتم تو آغوش گرمش جون میدادم آروم زیر لب گفت اگه دوستم داشتی تنهام نمیذاشتی…

admin
  

سیگار درس خوبی بهم داد همیشه پای کسی بمون که نفسشو خرجت کنه

zahra73
  

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم / دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا؟

admin
  

لای انگشتانم را باید دستان تو پرو میکرد بی انصاف… ”نه سیگار”

admin
  

سیب سرخی را به من بخشید و رفت، عاقبت بر عشق من خندید و رفت، اشک در چشمان سردم حلقه زد، بی مروت، گریه ام را دید و رفت

milad
  

چه روز هایی رو تو نبودنت با سیگارم سر کردم … بالاخره برگشتی و بعده این همه وقت اولین حرفی که زدی این بود : اَه چقدر سرفه میکنی اعصابم خورد شد!