صفحه اصلی کاربر مهمان! به هات اس ام اس خوش آمدید . ورود | عضویت

اطلاعیه های هات اس ام اس

آخرین دیدگاه ها

omid
  

باران هم روی ستمگر می بارد و هم ستمدیده ولی بیشتر روی ستمدیده می بارد زیرا ستمگر چتر ستمدیده را ربوده است . . .

sam
  

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود اما صد افسوس که تنها زخم های تنش را به ما نشان دادند و بزرگترین شاخصه اش را بی ابی نهادند. (دکتر شریعتی)

neda
  

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم. وقتی که دیگر رفت من در انتظار آمدنش نشستم. وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم. وقتی که او تمام کرد من شروع شدم. وقتی که او تمام شد من آغاز شدم. و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن مثل تنها مــردن! *دکتر شریعتی*

neda
  

ﮐﻔـﺶِ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ.. آنطرﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ.. ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ.. ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ.. ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ... ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : "ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ"

soshyant
  

, خداوندا اگر روزی بشر گردی، ز حال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن از این بدعت! دکتر علی شریعتی

Elnaz
  

من رقص دختران هندی را از نماز پدر و مادرم بیشتر دوست دارم.. چون پدر و مادرم فقط از روی عادت نماز میخوانند اما آنها از روی عشق میرقصند... {{ دکتر شریعتی }}

masiha-96
  

/اگر مثل گاو گنده باشی، میدوشنت، /اگر مثل خر قوی باشی، بارت می كنند، /اگر مثل اسبدونده باشی، سوارت می شوند... /فقط از فهمیدن تو می ترسند. علي شريعتي

Elnaz
  

از کوکی بهمان میگفتند که همه را دوست بدارحال که بزرگ شده ام و کسی را دوست دارم ...می گویند فراموشش کن (دکتر علی شریعتی)

Elnaz
  

تجربه سخت گیر ترین معلم است .... چون اول امتحان میگیرد بعد درس میدهد .....(دکتر علی شریعتی)

neda
  

از سکوت اگر ب خشم آمدی سکوت کن...! ( دکتر شریعتی)

admin
  

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی. دکتر علی شریعتی

admin
  

به دکتر شریعتی گفتند استاد سیگار طول زندگی رو کوتاه میکنه ، دکتر در جواب گفتند من به عرض زندگی فکر میکنم

admin
  

دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند شریعتی

admin
  

من رقصیدن دختران هندی را بیشتر از نماز خواندن پدر ومادرم دوست دارم چون ان ها از روی عشق میرقصند اما پدر ومادر من از روی عادت نماز میخوانند (دکتر شریعتی)

admin
  

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد. (دکتر شریعتی)

admin
  

شرف مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یک بار لکه دار شد دیگر هرگز جبران پذیر نیست (دکتر شریعتی)

admin
  

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد. (دکتر شریعتی)

admin
  

عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید و اگر ربود با هر دو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است ، یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست (دکتر شریعتی)

admin
  

عشق همواره با شک آلوده است دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر (دکتر شریعتی)

admin
  

عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد (دکتر شریعتی)

admin
  

خدایا ! به هرکه دوست میداری بیاموز که : عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر میداری بچشان که : دوست داشتن از عشق برتر (دکتر شریعتی)

admin
  

مادرم میگوید عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب حالا هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکردم (دکتر علی شریعتی)

milad
  

با تو همه رنگ های این سرزمین را آشنا میبینم … دکتر علی شریعتی

admin
  

عشق میتواند جانشین همه نداشتن ها شود. (دکتر علی شریعتی)

admin
  

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت. (دکتر علی شریعتی)

admin
  

عشق گاه جا به جا میشود و گاه می سوزاند اما دوست داشتن… از جای خویش ،از کنار دوست خویش بر نمیخیزد، سرد نمیشود که داغ نیست و نمیسوزاند که سوزاننده نیست ! (دکتر علی شریعتی )

neda
  

ﻗﺮﺁﻥ! ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﻥ ﺁﻭﺍﺯﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﯾﻢ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. (ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ)

neda
  

ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﺴﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﮔﺮﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ (ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )

admin
  

چه موش آدمیانی که فقط از بازی با سکه درعمر لذت می برند و چه گاو انسانهایی که فقط از آخورِ آباد و زیر سایه ی درخت چاق می شوند… من اگر خودم بودم وخودم، فلسفه می خواندم و هنر؛ تنها این دو است که دنیا برای من دارد، خوراکم فلسفه و شرابم هنر و دیگر بس!!! (با مخاطب های آشنا – فرازی از وصیت نامه دکترعلی شریعتی)

Niyayesh
  

میخواستم زندگی کنم راهم را بستند ستایش کردم گفتند خرافات است عاشق شدم گفتند دروغ است گریستم گفتند بهانه است خندیدم گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید میخواهم پیاده شوم… دکتر شریعتی

Niyayesh
  

خدایا کفر نمی گویم,پریشانم چه میخواهی تو از جانم…؟ مرا بی انکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی,خداوندا تو می دانی که انسان بودن وماندن در این دنیا چه دشوار است… چه رنجی می کشد ان کس که انسان است و از احساس سرشار است…!!! “دکتر علی شریعتی”

neda
  

مردان، در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند، گدایی می کنند عشق را تا زمانی که از تسخیر قلب زن مطمئن نیستند، اما همین که مطمئن شدند، نامردی رادر کمال مردانگی بجا میاورند. (دکتر شریعتی)

admin
  

بگذار دیدن تو را با دردها آشنا کند ولی هرگز کوری را به خاطر آرامش نپذیر (دکتر علی شریعتی)

Niyayesh
  

در کشوری زندگی میکنم که زبان آن پارسی است ولی به آن فارسی میگویند چون عربی پ ندارد… دکترعلی شریعتی

neda
  

کاشکی میفهمیدی اونکه برای بدست آوردن محبتت حاضره تنش را به تو بسپاره فاحشه نیست و اونیکه برای به دنبال خودکشوندنت تنش را از تو میدزده باکره نیست …من به فاحشه بودن ذهن زنان باکره/وباکره بودن ذهن زنان فاحشه /ایمان اوردم..دکترشریعتی

Amir
  

ترجیح میدهم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد نماز بخوانم و به فکر کفشهایم باشم! (دکتر علی شریعتی)

Amir
  

نام را پدر برایم برگزید. نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم. اما راهم را خود باید انتخاب کنم. (دکتر علی شریعتی)

Amir
  

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود… گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود… گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست.. گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود… گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست.. گاهی تمام شهر گدای تو میشوند.. بنازم به چرخ روزگار و حکمت خدا.. که هر چه خدا بخواهد همان میشود.. (دکتر علی شریعتی)

admin
  

دنيا را بد ساخته اند… كسي را كه دوست داري تو را دوست نمي دارد… كسي كه تو را دوست دارد تو دوستش نداري… اما كسي كه تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آيين هرگز به هم نمي رسند و اين رنج است. زندگي يعني اين… (دكتر علي شريعتي)

admin
  

وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند. وقتی خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است. وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است. وقتی گریستم گفتند بهانه است. وقتی خندیدم گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم. (دکتر علی شریعتی)