صفحه اصلی کاربر مهمان! به هات اس ام اس خوش آمدید . ورود | عضویت

اطلاعیه های هات اس ام اس

آخرین دیدگاه ها

اس ام اس های ارسال شده توسط neda | part 16

neda
  

اینکه در آغوش توست زمانی آرزویم بود، عزیزم بود ولی حالا… حرفی نیست… فقط هوایش را داشته باش او همه زندگی منه

neda
  

ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮیست

neda
  

ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ؛ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ …

neda
  

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ … ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﮑﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ!

neda
  

تنها بودن بهتر از باهم بودن …به سلامتی همه اونایی که تنهان

neda
  

ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ , ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ

neda
  

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﻱ ﻳﻚ ﻋﻄﺮ ، ﻳﻚ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﺕ ﻛﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ

neda
  

کاش , کاش یکی پیدا میشد که وقتی گلوت ابر داره و چشات بارونیه بجای اینکه بپرسه:چته؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ بغلت کنه و بگه: گریه کن

neda
  

ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ! ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺩﺭ ﮐﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﺑﺶ ﻗﺮﺻﻬﺎﯼ عصابم ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ.

neda
  

دل… این کلمه بی نقطه گاهی برایت تنگ میشود تاحد یک نقطه.!

neda
  

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ …

neda
  

اشتباه از من بود… کسی را پاشویه میکردم که در تب دیگری میسوخت

neda
  

خدایا! چند بغض در یک گلو؟؟ دیگه خسته شدم

neda
  

به سلامتی اونی که داشت میرفت،گفتم:نمیتونی فراموشم کنی، برگشت نگام کرد… گفتم:دیدی نمیتونی فراموشم کنی. گفت:شما!؟

neda
  

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ؛ ﻓﻘﻂ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ، ﻫﻤﯿﻦ

neda
  

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ مردنم ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻡ!! ﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ، ﺳﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ!! ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﺷﺎﻥ

neda
  

ﺍلاﻥ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ، ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﮕﻪ : ﺁﺩﻣﺎ ﺍﺫﯾﺘﺖ ﮐﺮﺩﻥ ؟ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻡ

neda
  

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻧﺪ ؟

neda
  

ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﯿﻦ “ﺍﺳﮑﺎﺭ” ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ “ﺟﺎﻧﻢ” ﺭﺍ …

neda
  

ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺘﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺭﻭﺣﺸﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ! ﺍﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﻱ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﻲ: ﺁﺧﻪ ﻻ‌ﻣﺼﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ!

neda
  

از همان ابتدا دروغ گفتند، مگر نگفتند که:من و تو ما میشویم؟ پس چرا حالا من اینقدر تنهاست… از کی تو اینقدر سنگ دل شد؟ اصلا این او را کی بازی داد؟ که آمد و تو را با خود برد و شدید ما!

neda
  

عشق را بر خود حرام کردم… زیرا او برای فرار از تنهایی خود به من پناه میبرد…

neda
  

فقط رفت و بدون کلامی که بوی اشک دهد… فقط رفت بدون نگاهی ک رنگ حسرت داشته باشد… فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت: آخیش راحت شدم

neda
  

ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭﻡ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ !

neda
  

پایان رنگ آبی شبی تیره و تار است رنگی مثال قرمز همیشه ماندگار است

neda
  

چه تلخ! لبهایش بوی سیگار میداد، و چه تلخ تر اینکه میدانستم سیگار نمیکشد!

neda
  

زمانی نفسش بودم اما بعد شدم عامل تنگی نفسش… رفت دنبال تازه نفس

neda
  

گفته بودم لب تر کند برایش میمیرم! نه در این حد که لبانش با لب دیگرى تر شود

neda
  

دل است دیگر ! یا شور میزند یا تنگ میشود یا می شکند , آخر هم مهر سنگ بودن میخورد روی پیشانی اش

neda
  

به سلامتی عشقی که بهش اس میدی تو آغوش یکی دیگه میخونه میگه ایرانسله

neda
  

ﻧﻮﺷﺖ ﺳﻠﺎﻡ ﻧﻔﺲ ... ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻬﻢ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ!

neda
  

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺲ ﺍﺭﺩ ﺳﺎﻧﺪﻳﭽﯽ ﺑﻐﻞ ﺗﺎﻻﺭ ﻋﺮﺳﯽ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﻣﺸﺐ ﻋﺮﺳﻲ ” ﻋﺸﻘﻤﻪ ” ” ﺑﻨﺪﺭﯼ ” ﺑﺰﻥ

neda
  

ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺷﺪ ﺻﺪﺍﻗﻄﻊ ﺷﺪ

neda
  

نقاشی اش خوب نبود اما راهش را قشنگ کشید و رفت!

neda
  

نبار باران عاشقانه اش نکن , دیگر "من" و "او" "ما" نمی شویم

neda
  

چقدر سخته… عشقت بشینه کنارت و از خاطرات عشقش بگه